Beauty girls —L’etoile magazine




illustration for L’etoile beauty magazine


In collaboration
with Dina Yazdzhyan
Irina Sherbakova
and Varya Sviridova




Digital illustration
Print
2018