Beauty girls —L’etoile magazine
illustration for L’etoile beauty magazine


In collaboration
with Dina Yazdzhyan
Irina Sherbakova
and Varya Sviridova
Digital illustration
Print
2018